Teokratlar

Devletli dünya sistemi, tanrı-krallar ile başladı. Teokrasi de çoktanrılılıkla başladı. Bu çoktanrılı sistemlerin rahipleri ve tapınakçıları, geniş bir teokratik bürokrasi olarak, yüzyıllarca iktidar seçkini ve rantiye olarak yaşayageldi.

 

Sanılanın tersine bu durum, 1789 Fransa Devrimi ile pek bozulmadı.

 

Bugün Dünya’nın en büyük teokratik merkezi Vatikan’ın tüm dünya katolikleri üzerinde tam yetkisi var. ‘Katl-i vaciptir’ veya ‘aforoz’ dedi mi, bitti yani, o kadar...

 

Bu Vatikan, Dünya’daki katoliklerden ve katolik devletlerden bağış (Peter’s Pence) alır.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peter%27s_Pence

 

Yetmezmiş gibi, birçok ülkede kilise vergisi vardır.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Church_tax

 

Örneğin üçte bir nüfusun katolik ve üçte bir nüfusun ateist olduğu Almanya’da 2010’da bu para 9,2 milyar avro civarında imiş.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Church_tax

 

Global açıdan bunu 40 küsur ile filan çarpmak gerek, çünkü Almanya katolik nüfusunun dünya katolik nüfusuna oranı o kadar gibi.

 

Gelelim sözde laik TC’mize:

 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2013 bütçesi, 4,6 milyar lira.

 

http://t24.com.tr/haber/diyanetin-butcesi-11-bakanligi-geride-birakti/215871

 

Ayrıca Diyanet Vakfı var. Onun bütçesi kayıtdışı.

 

Bunun dışında 100.000 caminin dernekleri var. Bunlar da kayıtdışı ama ortada dönen paranın Diyanet’inkinden büyük olduğu biliniyor.

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:-0rEK-ew0zMJ:ktp.isam.org.tr/pdfdkm/04/dkm040545.pdf+diyanet+vakf%C4%B1+b%C3%BCt%C3%A7e+bilan%C3%A7o&hl=en&gl=tr&pid=bl&srcid=ADGEESgzir33z3OxJsufUNsw4jj93BQd56j_S-CKmr_otBjnhkZNhK8ZG4KzolqVOE-nxeXaCYM_BKeaJsbizqxhBiakVgHOV4oRUuBu9aZMdvkIvjlWPdx5Jcti34b5gDrlBErPaohh&sig=AHIEtbTcNTol2IiuOo_lyI302_fraA0kPw

 

İslam ülkeleri fiilen şeriatla yönetildiği ve bu koşullarda oradaki herşey fiilen Allah’a ait olduğu için, İslam teokrasinin ekonomisinin hacmi, o ülkelerin yıllık GSMH’sının 10 katı sayılmakta (petrol mültimilyarderi Arap krallarınkiler dahil).

 

Özetleyelim:

 

Başta islam ve Hristiyanlık gibi 2 tek tanrılı din olmak üzere, tüm dünya dinlerine mensup kişiler, hastanesiz ve okulsuz yaşarken, onların teokratik kurumları trilyonlarca dolara hükmetmekte... E, bu balı tutan birileri de (teokratlar) parmağını yalamakta...

 

İşte bu nedenlerle ateizm, ekonomik olarak da...

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !